ROR bắt đầu từ một tham vọng được viết review về Otome Game thuần túy (game của Nhật) chứ không phải những game tiếng Anh, tham vọng được ngắm nhìn art tuyệt đẹp *_*, từ khi 14 tuổi.

Tuy nhiên mọi sự đang bất thành. Xin được cáo lui về ở ẩn (Trạng thái này đã kéo dài 2 năm trời rồi). Mai này có tái xuất hay không còn tùy vào ý chí của tại hạ. Mong bà con không dèm pha D:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s